Lietuva1000.lt - Lietuvos vardo tūkstantmečio renginių portalas

Virtualus instrumentas Lietuvos vardo tūkstantmečio programai pristatyti. Šiame puslapyje, Lietuvos organizacijos, bendruomenės skelbė apie savo planuojamus ir įvykusius renginius. Daugelio renginių puslapiuose gausu nuotraukų, prie kai kurių svetainėje viešinamų renginių informacijos yra ir vaizdo įrašų.

Lietuvos tūkstantmečio renginių svetainė

Šios programos tikslai - gyvinti ir stiprinti Lietuvos visuomenės istorinę ir pilietinę savimonę; aktualizuoti kultūros paveldą, išskirti simbolinius jo elementus, svarbius Lietuvos – valstybės ir tautos savivokai; padėti įgyvendinti tautos ateičiai reikšmingus kultūros projektus; padėti tinkamai pristatyti Lietuvą, jos kultūrą pasauliui.